OONH * SWEET GOBI GEOLODGE

Гэр

Байрлал, хэрхэн очих

Гэр

Степ & Спа

Ресторан

Үйл ажиллагаа

Элсэн манхан дунд морь унах

Мандухай цэцэн хатны дурсгалын хөшөө

Өгий нуур

Taра нуурыг тойрон бясалган алхах

Элсэн тасархайд тэмээ унах

Эрдэнэ Хамбын хийд, Өвгөн хийд

Бүрд сум, орон нутгийн музей

Ширээт цагаан нуур - Анхны нийслэл "Өргөө"

Тусгай үйлчилгээ

Гэр бүлийн аялал

Зөвхөн таньд зориулсан онцлох үйлчилгээ